Топ дистрибутор 2016

img_0725 img_0727

На 4-тата Среща на Европейските Дистрибутори на Gisecke & Devrient GmbH

в Бавария, германският концерн номинира ТЕЛЕСПРИНТ-90 ООД с наградата Top Distributor 2016.