начало > За нас > Клиенти и проекти Site in English
Банкови РешенияТелекомуникацииТелекомуникации
За нас

Клиенти и проекти

Корпоративни клиенти на ТЕЛЕСПРИНТ са:

 • Българска народна банка
 • Национална служба за охрана
 • Национална електрическа компания
 • Българска телекомуникационна компания
 • Министерство на вътрешните работи
 • Борика – Банксервиз
 • Печатница на БНБ
 • Монетен двор
 • Български пощи
 • Дружество за касови услуги
 • ВИП Секюрити
 • Груп 4 Сървиз
 • Уникредит Булбанк
 • Обединена българска Банка
 • Първа инвестиционна банка
 • Райфайзенбан
 • Банка ДСК
 • Пощенска банка
 • Експресбанк
 • Токудабанк
 • Българо – Американска кредитна банка
 • Общинска банка
 • Централна кооперативна банка
 • Стопанска и инвестиционна банка
 • Резиденция Бояна
 • Швейцарско посолство
 • Румънско посолство
 • Главбулгарстрой,
 • Солвей Фарма
 • Булстрад
 • Химимпорт
 • Маймекс
 • Кауфланд
 • Оварас Вендинг
 • Енергопроект и много други.

 

Някои по крупни проекти изпълнени от фирмата

Комплексните проекти са основната част от дейността на ТЕЛЕСПРИНТ. В периода от 1990 г. до момента, екипът на фирмата взе активно участие в много иновационни инфраструктурни проекти за големи организации, натрупвайки огромен опит и ноу-хау в областта на различни съвременни високотехнологични решения. Изпълнени бяха редица стратегически проекти за държавната администрация, банковия, финансовия и промишлен сектор. Дейността на фирмата допринесе за развитието на различни съвременни системи за телекомуникация и автоматизиране на банковите услуги, изпълнени в България. Постигнатите успехи от ТЕЛЕСПРИНТ се дължат на коректност към клиентите, упорита работа, добро качество на сервиза и най-важното – тясна координация и сътрудничество с производителите на предлаганите продукти.

ТЕЛЕСПРИНТ  е една от първите фирми в България, която предложи най-новите технологии за телекомуникация и автоматизиране на банковите услуги.

Някой по-значителни проекти, които ТЕЛЕСПРИНТ реализира са следните:

 • 1990/2000 – Доставка, монтаж и сервиз на машини за обработка на банкноти и монети за 86% от банките в България, които в този период са българска държавна собственост. Доставяните машини са произведени от Glory, Felins, Akebono, и Japan Cash Machines. ТЕЛЕСПРИНТ продаде първите Glory машини на българският пазар. Bulgariannationalbank закупи 120 броя Glory банкнотоброячни машини от висок клас.
 • 1996 – Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на национална X.25 WAN мрежа на Българска народна банка, състояща се от 6 комутатора, 8 рутера и 10 PAD-а, обхващаща всички поделения на БНБ и Борика –  Boricapaymentgateway, осигуряваща взаимодействието между локалните мрежи на отделните поделения на банката.
 • 1994/1995 – Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на ведомствена ISDN телефонна мрежа на Българска народна банка с 6 централи произведени от швейцарският концерн Ascom на територията на град София и 10 централи във филиалите извън столицата с общ капацитет от около 600 градски линии, 2 200 абоната, в това число и 290 безжични.
 • 1996 – Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на ISDN телефонна мрежа на Правителствената резиденция “Бояна” с 4 централи от Ascom с капацитет 50 градски линии и 450 абоната, в това число и 40 безжични.
 • 1994/1997 – Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на национална цифрова преносна мрежа на Национална служба за охрана, изградена на базата на цифрови радиорелейни линии (92 терминала) и около 80 PCM мултиплексни системи, инсталирани на цялата територия на България.
 • 1994/1997 – Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на национална система за мобилна служебна радиовръзка  по стандарта MPT 1327 за Национална служба за охрана, с 24 базови станции с капацитет от 2000 абоната и две ISDN телефонни централи за оперативна връзка.
 • 1997 -  Проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на Преносна мрежа на базата на цифрови радиорелейни линии (12 терминала), оптически кабели и 18 цифрови мултиплексни системи за осигуряване на оперативна диспечерска връзка, телеметрия и телеуправление на Национална електрическа компания.
 • 2003 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на цифрова УАТЦ и Многоканална система за запис на повиквания към операторите на Борика – Boricapaymentgateway.
 • 2004 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на комплексно банкнотно и монетно обработващо оборудване произведено от Glory за Обединена българска банка и филиалите.
 • 2005 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на осем автоматизирани комплексни системи за обработка на монети (сортиране и опаковане), произведени от REIS Eurosystems за Българска народна банка;
 • 2006 – Монтаж и пускане в експлоатация на Система за контрол на заготовките за изработка на монети, произведена от Proditec – Франция за Български монетен двор – BulgarianMint.
 • 2006 – Доставка на 240 банкнотно броячни и 50 монетно броячни машини Glory за Български пощи.
 • 2006 – Начало на партньорството ни с KAUFLAND Bulgaria. Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за сортиране на монети, произведени от REIS Eurosystems за 56 обекта или общо 112 системи.
 • 2006 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 48 системи за обработка на монети, произведени от REIS Eurosystems за фирма OVARAS VENDING.
 • 2008/2014  -  Проектиране, доставка, монтаж, пускане в експлоатация и сервиз на Система за охрана и контрол на достъпа до каналната мрежа на Българска телекомуникационна компания за територията на България.
 • 2007/2014 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация и сервиз на системи за обработка на банкноти: NUMERON F, BPS 216 и , BPS С4-16, произведени от Giesecke & Devrient, както и бандеролиращи машини производство на фирмата BUSCH на: ДКУ – CashServiceCompany, VIP Security, Group 4 Security и търговските банки в България.