начало > Банково оборудване > Софтуер за управление на паричните потоци > ICB Safe Family Site in English
Банкови РешенияТелекомуникацииТелекомуникации

ICB Safe Family

За сваляне: 

Интегрирани решения за по-голяма ефективност при управление на паричните потоци

Ускоряващото се темпо на търговията и нарастващите тенденции за използването на електронни системи за плащане променят цялата верига на доставки.  Финансовите институции, които се занимават с пари в брой са изправени пред различни предизвикателства:

  • Как да се увеличи печалбата си в пъти и  да се  намали обема на физическата обработка на пари в брой?
  • Как можем да увеличим клиентската база и да се отговори на техните изисквания за гъвкави и надеждни услуги и информация в реално време за превозваните парични обеми и да се осигури финансова точност?
  • Как бихме могли да осигурим обмен на информация между организациите във веригата за доставки на парични средства, което вече е също толкова важно за физическата сигурност?
  • Как да се намалят разходите, свързани с паричните дейности и в същото време да има пълна прозрачност и контрол?

Какво можете да очаквате?

Разбиране на веригата за доставки в брой е от решаващо значение, за да се идентифицират недостатъчни процеси и практики, които биха могли да бъдат автоматизирани и подобрени. В последните 16 години на европейския опит в областта на управлението на парични средства е имало редица предизвикателства, които се разглеждат за нашите клиенти.Като резултат на това те са постигнали подобрена ефективност и ясна видимост за операциите, свързани с парични средства. Предложеното решение Safe Family им е помогнало в няколко направления:

  • Намален риск от вътрешно измами чрез предоставяне на пълна проследяемост и обмен на информация в реално време.
  • Финансова точност, предоставена от автоматичният баланс на сметката, съответстваща на парични обеми  и време на транспортиране
  • Автоматично предложение за оптималните обеми парични средства в рамките на банкомата, банкови клонове, търговци на дребно и други парични точки базирани на анализ и исторически данни
  • Ефективно използване на ресурсите и високото ниво на обслужване на клиентите ви дава възможност да бъдат по-ефективни, отколкото при конкурентите си

Safe Family се състои от няколко софтуерни продукти. Те осигуряват отлична видимост и финансова точност между участниците във веригата за доставки в брой. Кратък пример за организации и съответните софтуерни продукти са показани на фигурата по-долу:

За по подробна информация изтегли брошурата Safe Family

Untitled