начало > Банково оборудване > Обработка на монети Site in English
Банкови РешенияТелекомуникацииТелекомуникации

Обработка на монети

Обработката на монетите обслужва паричното обращение и повишава чистотата му, като поддържа високи стандарти за сигурност и увеличава контрола върху качеството и автентичността на монетите в налично-паричното обращение, съгласно изискванията на БНБ. Чрез прилагане на иновативни информационни решения се оптимизират и автоматизират бизнес процесите и по този начин се намаляват разходите за обработка на касовите наличности, като при това се запазва високото качество на услугите.